Àrees de serveis

Serveis que oferim

Tots els nostres serveis estan englobats en el camp de l'educació social, la psicologia i la pedagogia, amb possibilitats d'estudiar obrir-se a altres camps, relacionats sempre amb la seva activitat.

Gestió de Centres Educatius

Gestió de Centres Educatius

Llars d'infants, escoles bressol, centres culturals...

Hi ha centres educatius, de titularitat pública, que poden gestionar-se amb un equip de professionals que, adequadament coordinats i amb un projecte sòlid de fons però adequat a cada context, ofereixen…

Llegir més
Gestió de projectes i serveis educatius

Gestió de projectes i serveis educatius

Elaboració i desenvolupament de plans de treball per a projectes o serveis

Cada vegada més, sorgeixen necessitats de serveis educatius en l’àmbit paraescolar o en l’àmbit social per anar donant resposta pedagògica a múltiples problemàtiques que planteja la societat…

Llegir més
Assessoraments

Assessoraments

a professors i centres educatius

Molts centres es troben immersos en processos de canvi o de debat per a la millora de determinats aspectes del seu funcionament . Moltes vegades, aquests processos són dificultosos si es porten des…

Llegir més
Xerrades i conferències

Xerrades i conferències

a mestres, professors i també mares i pares de família

La importància de la formació en l’àmbit educatiu i social per part dels professionals de l’ensenyament i també de les famílies és, avui dia, una necessitat…

Llegir més
Educació en el lleure

Educació en el lleure

Casals, estades, colònies i campaments

El temps lliure és un marc privilegiat per dur a terme una educació integral i un espai des del qual es pot ajudar el participant a personalitzar-se, a alliberar-se i a socialitzar-se. Orió…

Llegir més
Suport personalitzat a l’aprenentatge

Suport personalitzat a l’aprenentatge

Alumnes de Primària, Secundària i universitaris.

Adaptar els continguts escolars a les necessitats pròpies de cada alumne en el context de classe no és mai senzill i tampoc es pot dedicar sempre més temps i/o enfocaments a un mateix tema d’aprenentatge.…

Llegir més