Assessoraments a professors i centres educatius

Molts centres es troben immersos en processos de canvi o de debat per a la millora de determinats aspectes del seu funcionament . Moltes vegades, aquests processos són dificultosos si es porten des de dins del propi centre i, a més, suposen una càrrega feixuga a l’hora de redactar i de posar en ordre tot allò que es va acordant.

Per tal de facilitar aquesta tasca, ORIEDUSERVEIS SL posa a la disposició de Centres d’Educació Infantil i Primària i d’Instituts d’Educació Secundària i de Centres educatius en general, un servei d’assessoraments que inclouen: una formació inicial mínima, les estratègies i el material per a organitzar el debat, la moderació i direcció del debat, el recull i la redacció de tot allò que es vagi acordant i el lliurament definitiu del resultat obtingut.

Els assessoraments oferts són:

  • Projecte Educatiu de Centre
  • Reglament de Règim Intern
  • Projecte Curricular de centre (Centres d’Educació Infantil i Primària)
  • Projecte Curricular d’àrea (Instituts d’Educació Secundària)
  • Programació per competències
  • Altres temes d’interès a petició dels centres: pla de formació, pla de convivència, equips de millora…