Educació en el lleure

El temps lliure és un marc privilegiat per dur a terme una educació integral i un espai des del qual es pot ajudar el participant a personalitzar-se, a alliberar-se i a socialitzar-se.

Orió Eduserveis, SL compta amb una plantilla amb llarga experiència en el món de l’educació en el temps lliure. Els nostres professionals han estat monitors/es, directors/es i formadors/es en campaments, casals d’estiu, camps de treball, colònies i esplais i tot aquest bagatge es veu reflectit en el tarannà de les nostres activitats i propostes.

Serveis en l’àmbit de l’educació en el lleure:

Formació

La formació especialitzada i la preparació d’equips de monitors per a activitats és una de les especialitats d’Orió Eduserveis, SL. L’estreta vinculació de la nostra empresa amb el teixit associatiu i formatiu ens ofereix la possibilitat d’aprofundir i donar eines específiques que els cursos reglats no poden oferir. L’atenció a la diversitat, la innovació, els idiomes o les noves tecnologies són eines en les que un equip de monitors cal que estigui ben format.

Assessorament

Orió Eduserveis, SL ofereix assessorament i acompanyament per a totes les institucions o empreses que vulguin desenvolupar qualsevol activitat en el camp del lleure educatiu. Posem a disposició la nostra llarga experiència en aquest àmbit per tal que qualsevol iniciativa pugui desenvolupar-se amb totes les garanties educatives i pedagògiques.

Execució

Des de la nostra empresa també oferim la possibilitat de gestionar o organitzar qualsevol activitat d’educació en el temps lliure. Orió Eduserveis, SL disposa de professionals qualificats per a desenvolupar Casals, estades, colònies i campaments així com la gestió dels equips de monitors/es que se’n derivin.