Gestió de Centres Educatius

Tipus de centres que gestionem

Llars d'Infants - Escoles Bressol
Centres Culturals
Centres Cívics
Centres de Formació Específica

Hi ha centres educatius, de titularitat pública, que poden gestionar-se amb un equip de professionals que, adequadament coordinats i amb un projecte sòlid de fons però adequat a cada context, ofereixen un model innovador i de qualitat.

ORIÓEDUSERVEIS S.L. estudia cada centre, el seu entorn i la seva història, aporta els professionals necessaris i presenta un projecte educatiu i de gestió per establir una negociació que adeqüi i acordi un servei per a les necessitats de cada cas i que els doni resposta.

Gestionarem el centre d’acord amb una CARTA DE SERVEIS prèviament pactada, adquirint uns compromisos de qualitat del servei que seran revisats en acabar cada curs.